Ubuntu’da Apache Tomcat Loglarını Kurcalamak

Ubuntu (14.04 LTS) işletim sisteminde Apache Tomcat 7 logları şu dizinde bulunur: /var/log/tomcat7/

Üç çeşit log dosyası mevcut:

 • localhost_access_log.*.txt
  Bu log dosyalarının içerisinde web sunucusuna yapılan isteklerin logları tutulur.
  İsteğin zamanı (12/Feb/2015:06:34:27), HTTP metodunun tipi (GET), isteğin hangi URL’e yapıldığı (/), cevaben dönen HTTP Statusü (500) gibi önemli bilgiler içerir:

  127.0.0.1 - - [12/Feb/2015:06:34:27 -0500] "GET / HTTP/1.1" 500 4670
 • catalina.out
  Sunucu ayağa kalkana kadar ki işletilen adımların logları tutulur.
  Önceki günlere ait loglar “catalina.*.log.gz” gibi adlandırılmış sıkıştırılmış dosyalarda yer alır.
 • localhost.*.log
  Sunucu çalışırken ki loglar tutulur. Örneğin kullanıcının giriş yaparken aldığı bir Exception’ın logu bu dosyalarda bulunur.
  Önceki günlere ait loglar “localhost.*.log.gz” gibi sıkıştırılmış dosyalarda yer alır.

/var/log/tomcat7/ altındaki tüm Gzip’li dosyaları dışarı çıkarmak için

gunzip /var/log/tomcat7/*.gz

komutu kullanılabilir.

Loglar içinde arama yapmak için grep aracı kullanılabilir. Diyelim ki kullanıcıların 500 aldığı tüm HTTP isteklerini listelemek istiyoruz. Bunun için şu komutu kullanabiliriz:

grep 'HTTP/1.1" 500' localhost_access_log.*

Örnek bir çıktı şu şekilde olacaktır:

localhost_access_log.2015-02-07.txt:127.0.0.1 - - [07/Feb/2015:16:22:43 -0500] "POST /challenges/eval HTTP/1.1" 500 12022
localhost_access_log.2015-02-07.txt:127.0.0.1 - - [07/Feb/2015:21:17:18 -0500] "CONNECT / HTTP/1.1" 500 3894
localhost_access_log.2015-02-09.txt:127.0.0.1 - - [09/Feb/2015:15:51:24 -0500] "GET / HTTP/1.1" 500 4670
localhost_access_log.2015-02-09.txt:127.0.0.1 - - [09/Feb/2015:17:30:25 -0500] "POST /challenges/saveChallenge HTTP/1.1" 500 30984
localhost_access_log.2015-02-09.txt:127.0.0.1 - - [09/Feb/2015:17:31:31 -0500] "POST /challenges/saveChallenge HTTP/1.1" 500 30984
localhost_access_log.2015-02-10.txt:127.0.0.1 - - [10/Feb/2015:13:25:21 -0500] "CONNECT / HTTP/1.1" 500 3894
localhost_access_log.2015-02-10.txt:127.0.0.1 - - [10/Feb/2015:15:06:54 -0500] "GET / HTTP/1.1" 500 4670
localhost_access_log.2015-02-12.txt:127.0.0.1 - - [12/Feb/2015:06:34:27 -0500] "GET / HTTP/1.1" 500 4670
localhost_access_log.2015-02-12.txt:127.0.0.1 - - [12/Feb/2015:11:11:12 -0500] ""GET /cgi-bin/php HTTP/1.1" 500 3900
localhost_access_log.2015-02-13.txt:127.0.0.1 - - [13/Feb/2015:14:48:06 -0500] "CONNECT / HTTP/1.1" 500 3894
localhost_access_log.2015-02-14.txt:127.0.0.1 - - [14/Feb/2015:06:33:53 -0500] "CONNECT / HTTP/1.1" 500 3894

Ve diyelim ki 7 Şubat 16:22:43’te alınan 500’ün neden kaynaklandığını, daha açık ifade edicek olursak atılan Exception’ının ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. “Ubuntu’da Apache Tomcat Loglarını Kurcalamak” yazısını okumaya devam et