Java’da Multithreading – Bölüm 7: Producer-Consumer Yapısı

Producer (Üretici) ve Consumer (Tüketici) yapısı hem günlük hayatta hem de programlama yaparken sıkça karşılaşabileceğimiz bir yapıdır. Producer kuyruğa bir şeyler ekler, Consumer ise bu kuyrukta bir şeyler oldukça sırayla alır ve ne yapması gerekiyorsa yapar. Günlük hayattan bir örnek verecek olursak; bir bankada müşteriler için sıra numarası üreten cihaza Producer, işlem görmemiş sıra numaralı müşteri oldukça onları LED sıra göstergeleri aracılığıyla çağırıp işlem yapan vezne görevlisi de Consumer olarak düşünülebilir.

Siz de fark etmişsinizdir, Producer ve Consumer birbirinden bağımsız iki ayrı thread halinde gerçekleştirilebilir. Ancak burada yine ortak bir veri kaynağımız olduğunu gözden kaçırmayalım: Kuyruk (Queue). Yine yardımımıza yetişen java.util.concurrent.* paketinden “thread-safe” bir yardımcı sınıf olan “BlockingQueue” oluyor. BlockingQueue aslında bir arabirim (interface) ve biz onun gerçekleştirimlerinden (implementation) biri olan “ArrayBlockingQueue” sınıfını kullanacağız. ArrayBlockingQueue tipinde bir kuyruk oluştururken bir kapasite belirtiriz. Bu kapasite dolu ise kuyruğa yeni eleman eklemek isteyen thread bekletilir. Benzer şekilde eğer kuyrukta eleman yoksa kuyruktan eleman almak isteyen thread kuyrukta eleman oluncaya kadar bekletilir.

Şimdi Producer-Consumer yapısını ve ArrayBlockingQueue sınıfının kullanımını örnekleyeceğimiz programımızı inceleyelim: “Java’da Multithreading – Bölüm 7: Producer-Consumer Yapısı” yazısını okumaya devam et