Java’da Multithreading – Bölüm 9: Yeniden Girilir Kilitler (Re-entrant Locks)

Bu bölümde “synchronized” anahtar kelimesinin işlevine alternatif bir yöntem olan yeniden girilir kilitleri (re-entrant locks) inceleyeceğiz.

Yeniden girilir kilitlerin çalışma mantığı şu şekildedir: java.util.concurrent.locks.* paketi altındaki “ReentrantLock” sınıfı türünde yeniden girilir bir kilit oluşturulur. Aynı anda yalnızca bir threadin girmesini istediğimiz kod bloğu yeniden girilir kilidin “lock()” ve “unlock()” metotlarıyla çevrelenir.

Şimdi örnek programımız üzerinden incelememize devam edelim:

public class Runner {

  private int count = 0;

  private Lock lock = new ReentrantLock();

  private void increment() {
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
      count++;
    }
  }

  public void firstThread() {
    lock.lock();
    increment();
    lock.unlock();
  }

  public void secondThread() {
    lock.lock();
    increment();
    lock.unlock();
  }

  public void printCount() {
    System.out.println("Sayaç: " + count);
  }

}

“Java’da Multithreading – Bölüm 9: Yeniden Girilir Kilitler (Re-entrant Locks)” yazısını okumaya devam et